Różnorodność stosowanych technologii wynika z głębokiego przekonania o ich wyjątkowych walorach, połączonego z doświadczeniem kadry inżynieryjnej naszej firmy.

W domach budowanych przez Firmę Dom Tradycyjny sp. z o.o. wszystkie wykorzystywane materiały stosowane są wyłącznie jako nowe oraz posiadają wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne.

Jakość wykonywanych prac spełnia wymogi "sztuki budowlanej". Okres gwarancji może być uzgadniany indywidualnie i nie wynosi mniej niż 24 miesiące.

Proponowane technologie budowy realizowane są w oparciu o pełne opracowanie projektowe i uwzględniają praktyczne doświadczenia specjalistów montażu, inżynierów nadzorujących oraz architektów i projektantów na stałe współpracujących z firmą.

Różnorodność stosowanych technologii wynika z głębokiego przekonania o ich wyjątkowych walorach, połączonego z doświadczeniem kadry inżynieryjnej naszej firmy.

Utrzymanie reżimu technologicznego jest jedną z podstawowych cech naszej oferty. W tym zakresie współpracujemy z wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

W okresach objętych gwarancją firma zobowiązuje się bezpłatnie wykonać wszelkie ewentualne naprawy.

W celu lepszego poznania stosowanych przez nas technologii polecamy Państwu odwiedzenie stron:

Zasady Współpracy

Firma Dom Tradycyjny sp. z o.o. zapewnia Inwestorom usługi na najwyższym poziomie, kładąc nacisk na pełne zadowolenie stron. Zespół pracowników firmy stara się przewidywać i omawiać wszelkie problemy oraz - w uzgodnieniu z Inwestorem - współpracować na zasadach partnerskich już na etapie sporządzania wyceny, a także w każdej kolejnej fazie prac.

Dla usprawnienia procesu inwestycji każde zadanie budowlane dzielone jest na dwa etapy, określone dwiema umowami lub umową i w dalszej części aneksem.

Etap 1-szy
Dotyczy współpracy w zakresie wykonania stanu surowego budynku (najczęściej wraz z dachem) lub stanu tzw. deweloperskiego - do uzgodnienia. Zakres prac podzielony jest na:

 • roboty ziemne
 • fundamenty
 • ściany nośne, ściany działowe
 • strop
 • ściany nośne, ściany działowe
 • kominy
 • więźba dachowa
 • poszycie dachu wraz z obróbkami
 • instalacje / prąd, woda, gaz , inne - oddzielnie (dla stanu deweloperskiego)
 • tynki (dla stanu deweloperskiego)
 • posadzki (dla stanu deweloperskiego)
 • stolarka okienna i drzwi zewnętrzne (dla stanu deweloperskiego lub stanu "zamkniętego)
 • elewacja (dla stanu deweloperskiego)

Etap 2-gi
Dotyczy współpracy w zakresie wykonania prac od stanu surowego lub od stanu deweloperskiego

a/ do stanu deweloperskiego
b/ do "stanu pod klucz"

Etap 2-gi z uwagi na możliwość wielu konfiguracji uzależnionych od indywidualnych życzeń i preferencji Inwestora, wymaga bardzo dokładnych ustaleń, które omawiamy szczegółowo i indywidualnie już w chwili wyceny. Etap ten, często z uwagi na możliwości aranżacji, wymaga współpracy projektanta wnętrz czy też dekoratora. Udział tych uczestników procesu inwestycji jest określony w umowie, z uwzględnieniem sposobu komunikacji oraz decyzyjności osób zaangażowanych w dany projekt lub jego część.
W związku z faktem, iż prace omówione jako Etap 2-gi oraz ich organizacja i planowanie mogą przysparzać najwięcej trudności - traktowany jest on oddzielnie i ze szczególną dbałością o każdy detal. Reprezentantem naszej firmy jest szef kontraktu.

Przy realizacji bezwzględnie każdej budowy domu firma Dom Tradycyjny sp. z o.o. zapewnia w standardzie

 • uprawnionego kierownika budowy
 • uprawnionego geodetę
 • uprawnionego konstruktora - inspektora nadzoru ( Klient nie jest zobowiązany korzystać inspektora nadzoru wykonawcy)
 • ogrodzenie budowy (w przypadku, kiedy działka nie jest ogrodzona)
 • ubezpieczenie budowy
 • ochronę budowy (monitoring)
 • zaplecze dla pracowników
 • dostawy materiałów oraz sprzętu, niezbędnych do wykonania zakresu prac objętego umową

Przy umowie
(nie dotyczy marki domów całorocznych PERFEKKO)

Dokumentem omawiającym postęp prac oraz ich zaangażowanie w czasie jest załącznik do umowy w postaci harmonogramu rzeczowo - finansowego. Jest on podstawą do wystawienia faktury oraz odbioru etapowych prac, które zostały wykonane.

Przy podpisaniu umowy Firma Dom Tradycyjny sp. z o.o. pobiera zaliczkę w wysokości 5% (netto bez VAT) wartości przedmiotu umowy. Zaliczka pobierana jest celem pokrycia części kosztów organizacyjnych, związanych z zaplanowaniem inwestycji, przygotowaniem placu budowy oraz pierwszym zaopatrzeniem materiałowym. Zaliczka potrącana jest w dwóch równych częściach z pierwszych dwóch faktur za zrealizowane etapy robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowym. Preferowane okresy rozliczeniowe proponowane są jako nie dłuższe niż 14 - dniowe, przy dwóch odbiorach wykonanych prac w danym miesiącu. Termin płatności dla Inwestora, po dokonaniu odbioru etapu prac potwierdzonego pisemnym protokołem, po wystawieniu oraz dostarczeniu faktury wynosi 3 dni. Odbywa się za pomocą przelewu bankowego na rachunek przekazany w umowie. Przedstawione warunki podlegają negocjacjom przed podpisaniem umowy.

Jeżeli wyrażą Państwo zainteresowanie naszą ofertą, prześlemy draft umowy, celem zapoznania z proponowanymi warunkami.
Załącznikiem nr.1 do umowy jest zawsze oferta imienna.
Załącznikiem nr 2 do umowy jest zawsze harmonogram rzeczowo - finansowy, uwzględniający czas wykonania umowy w dniach roboczych oraz koszt etapu przyjmowanego do rozliczeń finansowych. (Zwykle budowa domu w stanie surowym zamkniętym nie przekracza 120/140 dni roboczych, a w stanie deweloperskim nie przekracza 180/200 dni roboczych. Jest to każdorazowo uzgadniane indywidualnie przy podpisywaniu umowy).
Załącznikiem nr 3 do umowy jest opracowanie projektowe.

Be the first to comment on "Różnorodność stosowanych technologii wynika z głębokiego przekonania o ich wyjątkowych walorach, połączonego z doświadczeniem kadry inżynieryjnej naszej firmy."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*